Ingen yoga på Aktiv i höst!

Kontakta InBalance för vidare info:
Telefon: 070 - 342 95 70 
 
För mer info se facebook: InBalanceOvanaker